เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์กว่า 80 ปีของบริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทสยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด ได้ก่อ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดย นายวีระเกียรติ และ นางธมน จิราธนันต์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมากจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ ฮั้วเอ็ง ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 โดยนายเชาวน์ และ นางมณีรัตน์ จิราธนันต์ ซึ่งเริ่มธุรกิจจากการพิมพ์กระดาษ สื่อพิมพ์ต่างๆ มาเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ลงบนแผ่นเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย และ พัฒนามาเป็นโรงผลิตกระป๋องอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด ได้บริหารโดย ดร.ธนกร จิราธนันต์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะให้องค์กร มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และบริการ ที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี่ที่สุดให้กับลูกค้า  บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการ

โรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 100 ไร่ อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี มีพนักงานกว่า 350 คน บริษัทสยามแคนส์ฯ จัดว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระป๋องโลหะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค่านิยมหลัก


Speed, Quality & Simplified: ร่วมสร้างงานที่เร็วและมีคุณภาพ สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
Courage: ร่วมเผชิญปัญหาที่เข้ามา พร้อมวิเราะห์และนำมาแก้ไข
Integrity & Ethics: ร่วมกันเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยก พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
Trust & Respect: ร่วมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อลูกค้า

HISTORY

1901 - Mr. Chao’s father, a master printer, and Mrs. Maneerat’s father, the financer, created a paper printing press business.
1935 – Mr. Chao and Mrs. Maneerat Chivakul created Hua Eng Press Limited Partnership.
1944 – Income from repairing damaged printing press, as a result from WWII, became the capital for Hua Eng Press to acquire latest metal decorating technology from Hong Kong.
1960 – Hua Eng Press because pioneers in metal lithographing in Thailand.
1964 – Siam Cans Limited Partnership switched paper printing and focused energy and capital to metal lithographing.

1971 – Mr. Virakiert added can processing line to his metal lithography operation.
1997 – Siam Cans Company Limited relocated to Bortong, Chonburi to increase production capacity.
2006 – Mr. Thudnatkorn Jiratanan (4th Generation) took over management duties from his father.
2008 – Certified Quality Control ISO9001 from SGS Thailand.
2014 – Increase production line to include general line cans.

ความมุ่งมั่น

นโยบายบริษัท “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีความพร้อมด้วยสมรรถนะทางการพิมพ์ ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งควบคุณคุณภาพให้ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตามที่ลูกค้าต้องการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบัน บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด ได้ดำเนินการพิมพ์ระบบออฟเซต บนแผ่นสังกะสี และผลิตขึ้นรูปกระป๋อง เป็นทรงต่างๆ มากมาย ได้แก่ กระป๋องกลม กระป๋องเหลี่ยม ปี๊บกระจก ปี๊บเล็ก ปี๊บจิ๋ว กระป๋องเชื่อม มีทีมงานรองรับในการบริการ ด้านการพัฒนาและออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าของเรา