เราเป็นผู้ผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์ ที่ดีที่สุด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต บนแผ่นสังกะสี และผลิตขึ้นรูปกระป๋อง เป็นทรงต่างๆ มากมาย

ประสบการณ์กว่า 80 ปี
ของบริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด

ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทสยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 โดย นายวีระเกียรติ และ นางธมน จิราธนันต์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมากจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ ฮั้วเอ็ง ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 โดยนายเชาวน์ และ นางมณีรัตน์ จิราธนันต์ ซึ่งเริ่มธุรกิจจากการพิมพ์กระดาษ สื่อพิมพ์ต่างๆ
มาเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ลงบนแผ่นเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย และพัฒนามาเป็น
โรงผลิตกระป๋องอย่างเต็มรูปแบบ มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และบริการ
ที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี่ที่สุดให้กับลูกค้า บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 ครอบคลุมทั้งการผลิต
และบริการ

Siam cans
since 1901

1901

Mr. Chao’s father, a master printer, and Mrs. Maneerat’s father, the financer, created a paper printing press business.

1935

Mr. Chao and Mrs. Maneerat Chivakul created Hua Eng Press Limited Partnership.

1944

Income from repairing damaged printing press, as a result from WWII, became the capital for Hua Eng Press to acquire latest metal decorating technology from Hong Kong.

1960

Hua Eng Press because pioneers in metal lithographing in Thailand.

1964

Siam Cans Limited Partnership switched paper printing and focused energy and capital to metal lithographing.

1971

Mr. Virakiert added can processing line to his metal
lithography operation.

1997

Siam Cans Company Limited relocated to Bortong,
Chonburi to increase production capacity.

2006

Mr. Thudnatkorn Jiratanan (4th Generation) took over management duties from his father.

2008

Certified Quality Control ISO9001

 

2014

Increase production line to include general line cans.

ค่านิยมหลัก

Speed, Quality & Simplified

ร่วมสร้างงานที่เร็วและมีคุณภาพ สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

Courage

ร่วมเผชิญปัญหาที่เข้ามา
พร้อมวิเราะห์และนำมาแก้ไข

Integrity & Ethics

ร่วมกันเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยก มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

Trust & Respect

ร่วมสร้างงานที่เร็วและมีคุณภาพ สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ความมุ่งมั่น

นโยบายบริษัท “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค” เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า บริษัทฯ มีความพร้อมด้วยสมรรถนะทางการพิมพ์ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้ง ควบคุณคุณภาพให้ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตามที่ลูกค้าต้องการ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
บริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานที่เชี่ยวชาญเพื่อรองรับในการบริการ ด้านการพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าของเรา

ระบบคุณภาพ ISO 9001
ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการ

บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด

101 Moo 6 Nongsamed-Bortong
Road Tudtong, Bortong, Chonburi 20270

เราเป็นผู้ผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์ ที่ดีที่สุด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต บนแผ่นสังกะสี และผลิตขึ้นรูปกระป๋อง เป็นทรงต่างๆ มากมาย

ประสบการณ์กว่า 80 ปี
ของบริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด

ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทสยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 โดย นายวีระเกียรติ และ นางธมน จิราธนันต์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมากจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ ฮั้วเอ็ง ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 โดยนายเชาวน์ และ นางมณีรัตน์ จิราธนันต์ ซึ่งเริ่มธุรกิจจากการพิมพ์กระดาษ สื่อพิมพ์ต่างๆ มาเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ลงบนแผ่นเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย และพัฒนามาเป็น
โรงผลิตกระป๋องอย่างเต็มรูปแบบ มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และบริการ ที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี่ที่สุดให้กับลูกค้า บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 ครอบคลุมทั้งการผลิตและบริการ

Siam cans
since 1901

1901

Mr. Chao’s father, a master printer, and Mrs. Maneerat’s father, the financer, created a paper printing press business.

1935

Mr. Chao and Mrs. Maneerat Chivakul created Hua Eng Press Limited Partnership.

1944

Income from repairing damaged printing press, as a result from WWII, became the capital for Hua Eng Press to acquire latest metal decorating technology from Hong Kong.

1960

Hua Eng Press because pioneers in metal lithographing in Thailand.

1964

Siam Cans Limited Partnership switched paper printing and focused energy and capital to metal lithographing.

1971

Mr. Virakiert added can processing line to his metal
lithography operation.

1997

Siam Cans Company Limited relocated to Bortong,
Chonburi to increase production capacity.

2006

Mr. Thudnatkorn Jiratanan (4th Generation) took over management duties from his father.

2008

Certified Quality Control ISO9001

2014

Increase production line to include general line cans.

ค่านิยมหลัก

Speed, Quality & Simplified

ร่วมสร้างงานที่เร็วและมีคุณภาพ สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

Courage

ร่วมเผชิญปัญหาที่เข้ามา พร้อมวิเราะห์และนำมาแก้ไข

Integrity & Ethics

ร่วมกันเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยก มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

Trust & Respect

ร่วมสร้างงานที่เร็วและมีคุณภาพ สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ความมุ่งมั่น

นโยบายบริษัท “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค” เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า บริษัทฯ มีความพร้อมด้วยสมรรถนะทางการพิมพ์ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้ง ควบคุณคุณภาพให้ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตามที่ลูกค้าต้องการ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
บริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานที่เชี่ยวชาญเพื่อรองรับในการบริการ ด้านการพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าของเรา

ระบบคุณภาพ ISO 9001
ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการ

บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด

101 Moo 6 Nongsamed-Bortong
Road Tudtong, Bortong, Chonburi 20270

เราเป็นผู้ผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์ ที่ดีที่สุด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต บนแผ่นสังกะสี และผลิตขึ้นรูปกระป๋อง เป็นทรงต่างๆ มากมาย

ประสบการณ์กว่า 80 ปี ของบริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด

ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่าครึ่งศตวรรษ บริษัทสยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 โดย นายวีระเกียรติ และ นางธมน จิราธนันต์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมากจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ ฮั้วเอ็ง ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 โดยนายเชาวน์ และ นางมณีรัตน์ จิราธนันต์ ซึ่งเริ่มธุรกิจจากการพิมพ์กระดาษ สื่อพิมพ์ต่างๆ มาเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ลงบนแผ่นเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย และพัฒนามาเป็นโรงผลิตกระป๋องอย่างเต็มรูปแบบ มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และบริการ ที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี่ที่สุดให้กับลูกค้า บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 ครอบคลุมทั้งการผลิตและบริการ

Siam cans
since 1901

1901

Mr. Chao’s father, a master printer, and Mrs. Maneerat’s father, the financer, created a paper printing press business.

1935

Mr. Chao and Mrs. Maneerat Chivakul created Hua Eng Press Limited Partnership.

1944

Income from repairing damaged printing press, as a result from WWII, became the capital for Hua Eng Press to acquire latest metal decorating technology from Hong Kong.

1960

Hua Eng Press because pioneers in metal lithographing in Thailand.

1964

Siam Cans Limited Partnership switched paper printing and focused energy and capital to metal lithographing.

1971

Mr. Virakiert added can processing line to his metal
lithography operation.

1997

Siam Cans Company Limited relocated to Bortong,
Chonburi to increase production capacity.

2006

Mr. Thudnatkorn Jiratanan (4th Generation) took over management duties from his father.

2008

Certified Quality Control ISO9001

2014

Increase production line to include general line cans.

ค่านิยมหลัก

Speed, Quality & Simplified

ร่วมสร้างงานที่เร็วและมีคุณภาพ สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

Courage

ร่วมเผชิญปัญหาที่เข้ามา พร้อมวิเราะห์และนำมาแก้ไข

Integrity & Ethics

ร่วมกันเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยก มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

Trust & Respect

ร่วมสร้างงานที่เร็วและมีคุณภาพ สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ความมุ่งมั่น

นโยบายบริษัท “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค” เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า บริษัทฯ มีความพร้อมด้วยสมรรถนะทางการพิมพ์ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้ง ควบคุณคุณภาพให้ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตามที่ลูกค้าต้องการ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานที่เชี่ยวชาญเพื่อรองรับในการบริการ ด้านการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าของเรา

ระบบคุณภาพ ISO 9001 ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการ

บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด

101 Moo 6 Nongsamed-Bortong
Road Tudtong, Bortong, Chonburi 20270